Хийсэн ажлууд

"ЭДЦС" ТӨХК Деаэратор №1


"ДБЭХС" ТӨХК


“Интермэд” эмнэлэг


“Мөнгөн Гүүр” эмнэлэг


“Чандмань Илч” ОНӨ ХХК төв


“ЮНИТЕЛИЙН ТЕХНИКИЙН БАРИЛГА”


Увс аймгийн Улаангом хот


ДЦС-2 ШТҮ, ШШҮ, Зуух


Залгах