ДЦС-2 ШТҮ, ШШҮ, Зуух

“ДЦС-2” ТӨХК-ийн түшиглэн 210000 тн хагас коксжсон шахмал түлшний үйлдвэр барих төслийн ажлаас дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн.

  • №5-р зуухнаас хагас кокс дамжуулах 10 ширхэг конвейеруудыг суурилуулсан.
  • Хагас кокс хадгалах 800м3 эзлэхүүнтэй бункерын зураг төслийг гарган зургийн дагуу бункер, бункерийн шат тавцан барих ажил хийж гүйцэтгэсэн.
  • Хагас коксжсон шахмал түлшний үйлдвэрийн салхилуур 2ш суурилуулсан.
  • Шингэн шил хадгалах 400м3 эзлэхүүнтэй ёмкость барих, шингэн шил шахах насос болон шугам хоолойнуудыг суурилуулсан.
  • Хагас кокс болон үнс хадгалах 440м3 -2ш, 64м3 -2ш, 12м3 -2 ширхэг бункеруудыг тус тус хийж суурилуулсан.


Та энэ нийтлэлийг найзуудтайгаа хуваалцаарай. Баярлалаа.